thumb IMG 20211002 140710V sobotu 02. 10. 2021 v reštaurácií Požiarnik členovia DHZ Horný Kelčov zhodnotili prácu za uplynulé roky. Výročná členská schôdza sa konala za dodržiavania aktuálnych Covid opatrení - prítomných bolo 40 členov, hostia z DHZ Vysoká nad Kysucou a starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha.

Prítomní si činnosť DHZ za rok 2020 a 2021 mohli pozrieť prostredníctvom viedeoprezentácie, ktorú spracoval Ladislav Ďurčanský a Ján Ďurčanský. Videoprezentáciu si môžete pozrieť nižšie.

Súčasťou programu VČS bola voľba výboru, revíznej komisie a delegáta na územné valné zhromaždenie delegátov. Jednohlasne bol zvolený 15 členný výbor, predsedom DHZ sa stal Ing. Ľubomír Pavlík, veliteľom Milan Pivko, tajomníčkou Bc. Andrea Strížová. Predsedom revíznej komisie sa stal Michal Hejda a ako delegát na územné valné zhromaždenie delegátov bola zvolená Bc. Andrea Strížová.

V závere sa všetkým za aktívnu činnosť a dobrú spoluprácu poďakoval predseda organizácie Ing. Ľubomír Pavlík a všetkých pozval na slávnostný obed, za ktorý ďakujeme obsluhe pohostinstva Požiarnik a Jankovi Lysíkovi. V zmysle platných opatrení sa nezúčastnili všetci členovia ani delegácie z družobných organizácii. Veríme, že snáď ďalší rok bude lepší.

„Nech kedykoľvek požiar planie ja splním svoju povinnosť životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť. V náruči vyniesť dieťa kým ešte nevyprší čas ale aj starca matku, ktorá má sivý vlas. Na stráži stojím stále, pretože povolaný som pred ohňom chrániť svojich blízkych, blížneho jeho dom. Ak s tvojej vôle má sa stať , že sám život pri tom stratím požehnaj Pane mojej rodine s láskavou rukou vráť im čo pri plnení poslania iným som dal“.

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Milan Pivko