thumb IMG 20210902 081913Svoju pripravenosť a akcie schopnosť dokázali členovia DHZ Horný Kelčov opäť vo štvrtok 2. septembra 2021. Na základe požiadavky starostu obce zrealizovali pod vedením veliteľa zboru Milana Pivka technický zásah, počas ktorého orezali vŕby zasahujúce do pravého jazdného pruhu cesty II/2022 vedúcej do Vyšného Kelčova. Tie sa v dôsledku podmytia koreňového systému Kelčovským potokom naklonili a svojimi hrubými konármi ohrozovali prechádzajúce vozidlá pričom hrozilo i ich vyvrátenie. Odpílené konáre a časti kmeňov hasiči dočasne odložili za krajnicu cesty odkiaľ ich zamestnanci obce odvezú.