thumb IMG 20200825 151418K technickému zásahu boli privolaní členovia DHZ Horný Kelčov dňa 26 augusta 2020. Jednalo sa o spadnutú vŕbu, ktorá sa v časti Vyšný Kelčov - Rieka zlomila a ostala visieť na telekomunikačných kábloch. Nakoľko jej lokácia v podmáčanom teréne neumožňovala privolanie vysokozdvižnej plošiny, členovia DHZ Horný Kelčov pod vedením veliteľa Milana Pivku začali s jej odstraňovaním za pomoci rebríkov. Vďaka ich profesionalite a odbornosti sa zlomenú vŕbu podarilo odstrániť bez spôsobenia akýchkoľvek škôd.