thumb zelezny hasic2017 049Druhý ročník netradičnej hasičskej súťaže O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou sa konal 30. 09. 2017 vo Vyšnom Kelčove. Hasiči a hasičky prišli  na netradičnú súťaž v silovom hasičskom viacboji tvz. TFA: Modifikácia disciplíny TFA – je simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve pre hasičov so vzduchovým dýchacím prístrojom ako záťaž pre kategóriu MUŽI, ŽENY, JUNIORI.

 

Pozvanie na súťaž prijal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, ktorý poprial súťažiacim veľa síl na zdolanie náročnej trate a nech zvíťazí ten najsilnejší. Nasledovala hlavná inštruktáž súťažiacich, ktorú viedol Lukáš Vojvodík s SDH Veľké Karlovice - Tísňavy. Každý súťažiaci musel zdolať trať s desiatimi prekážkami v plnej výzbroji (trojvrstvový zásahový oblek, rukavice, prilba, zásahová obuv a dýchací prístroj na chrbte).

Súťaže sa zúčastnilo 21 súťažiacich. Putovné poháre, ktoré do súťaže venovala obec Vysoká nad Kysucou si odniesli v kategórií JUNIOR - Pavol Adamík s DHZ Setechov, v kategórií ŽENY - Eva Vojvodíková s SDH Veľké Karlovice Tísňavy a kategóriu MUŽOV ovládol Aleš Navrátil s HZS DEZA. Vecné ceny do súťaže venovali: Martin Pavlík - starosta obce Makov, Milan Pavlík, Ján Šobik, Miroslav Ďurčanský, Jozef Ďurčanský, Mária Pavelková, Výbor DHZ Horný Kelčov, Mgr. Anton Varecha – starosta obce Vysoká nad Kysucou za čo im patrí úprimné poďakovanie.

 

Výsledky 2. ročníka TFA O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou

 

Kategória JUNIOR:

UMIESTNENIE MENO PRIEZVISKO / DHZ/ SDH/ HZS VÝSLEDNÝ ĆAS
7. Patrik Ďurčanský                      DHZ Horný Kelčov 9:22:82
6. Milan Dorman                    DHZ Vysoká nad Kysucou 6:59:58
5. Tomáš Luska                      SDH Veľké Karlovice 5:53:15
4. Rudolf Maximilian             SDH Veľké Karlovice 5:48:59
3. Lukáš Blažek                      SDH Staré Hamry 4:41:01
2. Filip Chudej                        SDH Veľké Karolovice 4:37:24
1. Pavol Adamík                    DHZ Setechov 4:23:63

 

Kategória ŽENY:

UMIESTNENIE MENO PRIEZVISKO  DHZ/SDH / HZS VÝSLEDNÝ ČAS
3. Gabriela Zlochová                                  SDH Lysá   4:46:84
2. Veronika Urbanová                             SDH Stanovice 4:17:49
1. Eva Vojvodíková                                  SDH Veľké Karlovice - Tísňavy 4:16:34

 

Kategória MUŽI:

UMIESTNENIE MENO PRIEZVISKO DHZ/SDH/ HZS VÝSLEDNÝ ČAS
8. Libor Petrusek                             SDH Valašská Bystřice 6:34:85
7. Miroslav Ďurčasnký                   DHZ Horný Kelčov 5:56:57
6. Vladimír Haluška                              DHZ Zákopčie Ústredie 5:11:39
5. Pavel Blažek                                 SDH Staré Hamry 4:43:46
4. Marek Holák                               DHZ Setechov 4:24:37
3. Peter Martinko                                  DHZ Lúky 4:08:25
2. Michal Blažek                                SDH Staré Hamry 3:59:36
1. Aleš Navrátil                                 HZS DEZA 3:42:41

 

Text: Bc. Andrea Strížová