thumb hasici detom2017 073Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. V prvom rade symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí, cieľom MDD je urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné. Celosvetovo oslavujú MDD 1. júna vo vyše 21 krajinách. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí.

V sobotu 03. júna hasiči z DHZ Horný Kelčov pripravili pre deti z Vyšného Kelčova deň plný zaujímavých ukážok, súťaži a prekvapení. Slnečné počasie a bohatý program pritiahol viac ako 50 detí do hasičského areálu vo Vyšnom Kelčove. Na začiatku podujatia sa deťom a rodičom prihovoril predseda DHZ Horný Kelčov - Ľubomír Pavlík potom odovzdal slovo tajomníčke DHZ Horný Kelčov – Adi Strížovej, ktorá komentovala každú ukážku.

Úvod programu patril deťom svoju zručnosť pri vykonaní požiarneho útoku s vodou predviedli detské družstvá. DHZ Horný Kelčov má v súčasnosti osemčlenné družstvo chlapcov do 15 rokov a desaťčlenné družstvo dievčat do 15 rokov. Obe družstvá svoj útok zvládli bravúrne. Druhou ukážkou bolo hasenie požiaru domu. Kde deti videli presný postup nahlásenia požiaru, príjazdu jednotky na miesto a vykonanie hasenia prostredníctvom vysokotlakového čerpadla, ktoré bolo umiestnené na šesťkolke Polaris Ranger. Ukážku vykonali Martin Hejda, Andrej Jakubík, Milan Pivko.

Ďalším bodom programu bolo  priblížiť deťom záchranu zraneného turistu. Náš figurant mal otvorenú zlomeninu na predkolení, rozbitú hlavu a tržnú ranu na predlaktí. Záchranárka spolu s pomocníkmi ukázali deťom ako prebieha prvotné ošetrenie a prevoz zraneného do bezpečia. Na detských tvárach bolo na začiatku ukážky vidieť zdesenie a strach o nášho figuranta, ale po ošetrení a prevoze ho sprevádzal obrovský potlesk. Ukážku vykonali Martin Hejda, Ľubomíra Strížová, Milan Pivko a figurant – Rudolf Šromek.

Poslednou z ukážok bolo hasenie PENOU, ktorá sa deťom veľmi páčila a bola pre nich netradičná. Nakoľko väčšinou vidia hasenie len vodou. Ukážku vykonali Rudolf Greuguš, Peter Ďurčasnký, Ján Ďurčanský ml.

Najväčším prekvapením pre deti bola jazda na koni, ktorú si vyskúšali aj tie najmenšie detičky. Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať rodine Seifertovcou za zapožičanie koníkov a pani riaditeľke Detského domova Bytča, pracovisko Horný Kelčov Ing. Alžbete Masnicovej za poskytnutie  priestorov pre jazdy.

Po všetkých ukážkach nasledovali súťaže pre deti, spomínaná jazda na koni, jazda na šesťkolke, prehliadka automobilu Ford Tranzit. Keď sa deti vyšantili mali možnosť spolu s rodičmi si zajesť chutné párky a klobásky, ktoré pripravoval Anton Ďurčanský  a dať si chladenú kofolu. Nechýbal ani kopec sladkosti a balónov. Vďaka naším sponzorom si deti ani rodičia nič z občerstvenia a jedla nemuseli platiť. Veľmi pekne za DHZ Horný Kelčov ďakujeme  Milanovi Pavlíkovi, Martinovi Pavlíkovi, Danielovi Lysíkovi.

Deti sa odreagovali, vyšantili a kopec nového naučili. Rodičia sa všetkým prítomným členom veľmi pekne poďakovali.

 

Text: Aďa Strížová

Foto: Ľuba Strížova, Aďa Pivková