thumb hasicsky ples2017 060V sobotu 22. 04. 2017 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Bytče, Púchova a Korne vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Pozvanie prijal aj náš pán starosta Mgr. Anton Varecha, ktorý prišiel aj so svojou družinou v krásnych krojoch. Medzi vzácnych hostí plesu  patrili starostka Mesta Karolinka Márie Chovanečková, už spomínaný starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou, krajský riaditeľ Hasičského záchranného zboru Ing. Jaroslav Kapusniak s manželkou, okrskový veliteľ Rastislav Fatura s manželkou.

Príhovor zaznel z úst Ľubomíra Pavlíka predsedu DHZ Horný Kelčov. Na začiatku plesu vystúpili členovia DHZ Horný Kelčov so svojim tanečným umením, na ktoré sa pripravovali podľa časových možnosti. Počas celého tanca znel neutíchajúci potlesk.

Pozvanie na ples prijali aj manželia Vojtekovci zo Žiliny, ktorí nám ukázali osem minútový program spoločenských tancov. Výzdobu sály, dobré jedlo a pitie zabezpečovali zamestnanci reštaurácie URBAR z Turzovky, veľké poďakovanie patrí najmä vedúcej Janke Ježíkovej. Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom a aj obsluhe v bufete, šatni, autobusovej doprave Milana Matejova.

Nechýbala ani bohatá tombola, za ktorú ďakujeme:  Lysikovcom, Janke Ježikovej, spoločnosti A&T group a.s., Mgr. Antonovi Varechovi, Evke Ďurčanskej, Robovi Veselkovi, Mirovi Ďurčasnkému, Jankovi Ficekovi, Janovi Hazukovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k bohatej tombole.

Počas celého večera všetkých bavila hudobná skupina Janka Pupika. Úsmevy na tvárach, dobrá zábava a spev hovorili za všetko. Dobrá zábava trvala až do skorých ranných hodín.

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Rudolf Kuljovský