thumb memorial pivkova2017 005V sobotu 14. januára 2017 sa v priestoroch telecvične vo Vysokej nad Kysucou – Vyšný Kelčov konal volejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce - Memoriál Mgr. Márie Pivkovej. Memoriál organizovali členovia DHZ Horný Kelčov v spolupráci s obcou Vysoká nad Kysucou a rodinou Pivkovcov.

Na začiatku turnaja sa súťažiacim prihovoril syn Mgr. Márie Pivkovej Milan Pivko, ktorý všetkým poďakoval za účasť na turnaji. Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha poprial súťažiacim veľa šťastia a nech vyhrá a putovný pohár  si odnesie  ten najlepší tím.

Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev a systém hry bol nastavený tak, že hral každý s každým a v závere sa sčítavali body. Poháre, ktoré si súťažiaci odniesli zakúpila obec Vysoká nad Kysucou.

 

Výsledky turnaja:

1. miesto: Pavlikovci 10 bodov

2. miesto: Liskovci 9 bodov 

3. miesto: Obecný úrad 9 bodov 

4. miesto: Team Mária 8 bodov 

5. miesto: DHZ Horný Kelčov 3 body 

6. miesto: Golden hands 2 body 

7. miesto: Ďurčasnký 1 bod 

 

O občerstvenie a jedlo sa starali členovia DHZ Horný Kelčov. Výbornú kapustnicu pripravila rodina Pivkových.

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Peter Horňák