thumb vcs horny kelcov2016 001V nedeľu 11. 12. 2016 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a zvolili si svojich funkcionárov. Na začiatku výročnej členskej schôdze sme si pripomenuli minútou ticha členov, ktorí nás navždy opustili - Jozefa Matejíka a Františka Ševca. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

Pozvanie na výročnú členskú schôdzu prijal  Mgr. Anton Varecha, starosta obce Vysoká nad Kysucou, delegátka a zároveň riaditeľka OV DPO v Čadci Marta Balošáková, delegácia družobnej organizácie DHZ Púchov vedená Ing. Michalom Koukalom, delegácia SDH Karolinka Mesto vedená Karlem Rejdlíkem, delegácia DHZ Vysoká nad Kysucou vedená Martinom Bilikom, delegácia SDH Karolinka Sklárny vedená Jozefom Rusnakom a delegácia DHZ Makov vedená Lukášom Jandom.

Predseda organizácie Miroslav Ďurčanský predniesol správu za rok 2016. Všetkým členom poďakoval za spoluprácu a oznámil, že nebude kandidovať na funkciu predsedu. Nechýbalo ani finančné zhodnotenie, ktoré predložil pán Pavol Pavlík pokladník organizácie.

Na začiatku diskusie bola odovzdaná medaila za príkladnú prácu Ľubomírovi Dobošovi st. V diskusii vystúpili s krátkymi príspevkami hostia, ktorí vyzdvihli hlavne veľmi dobré vzťahy. Riaditeľka OV DPO Marta Balošáková pochválila aktívnu činnosť DHZ a vyzdvihla prácu tajomníčky zboru.

Po diskusii nasledovali samotné voľby funkcionárov. Predsedom volebnej komisie bol Ján Ďurčanský st., ktorý skonštatoval, že voľby prebehli bez problémov a členovia sa jednomyseľne zhodli na navrhovaných kandidátoch.

Výsledky volieb:

Predseda DHZ: Ľubomír Pavlík

Veliteľ DHZ: Milan Pivko (funkciu preberie až po schválení OZ)

Tajomníčka: Bc. Andrea Strížová

Pokladníčka: Nikola Zajacová

Referentka mládeže, žien: Bc. Ľubomíra Strížová

Preventivár: Rudolf Šromek

Strojník, hospodár: Rudolf Greguš

Ostatnými členmi výboru sú: Martin Hejda, Anton Ďurčanský, Stanislav Macho a Peter Ďurčanský st.

Predseda revíznej komisie: Pavol Pavlík

Členky revíznej komisie: Anna Pavlicová a Larisa Zápalková

Delegát na okresný výbor v Čadci: Bc. Andrea Stížová

Novozvolenému výboru všetci popriali veľa správnych rozhodnutí a elánu do práce. Na záver bolo pre hosti a členov pripravené občerstvenie. Za každoročnú možnosť usporiadať zasadnutie výročnej členskej schôdze v reštaurácii POŽIARNIK treba poďakovať rodine Lysíkovej.

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Nikola Zajacová