thumb hasici ples2016 29V sobotu 16.04.2016 hasiči a hasičky z DHZ Horný Kelčov usporiadali už V. ročník hasičského plesu. Ples bol plný prekvapení v podobe dvoch vystúpení. Jednou časťou vystúpenia boli tradičné ľudové tance v podaní Ľubomíra Pavlíka a Adi Strížovej, Pavla Pavlíka a Ľubky Strížovej, Jaroslava Vanka a Nikoly Zajacovej, Rudolfa Štromka a Sonky Dobošovej.

Druhým vystúpením hosťom vyrazili dych spoločenské tance promenáda, polka a valčík v podaní Martina Hejdu a Adi Strížovej, Ondreja Polyáka a Ľubky Strížovej, Rudolfa Greguša a Nikoly Zajacovej, Rudolfa Šromka a Sonky Dobošovej.

Ples slávnostným prípitkom otvorila tajomníčka hasičského zboru Andrea Strížová spoločne s Ľubkou Strížovou, Nikou Zajacovu a Soňou Dobošovou.

Pozvanie na ples prijalo 80 hostí. Okrem každoročných priaznivcov hasičského plesu pozvanie prijali starostovia a starostky okolitých obcí Milada Chlastáková - starostka obce Dunajov, Boženka Poliačková - starostka obce Klubina, Andrea Šimurdová - strostka obce Skalité spoločne s manželom, Juraj Hlavatý - starosta obce Zborov nad Bystricou, Ľubomír Kubla - zástupca starostu obce Zborov nad Bystricou, Matej Šimašek - asistent poslanca NRSR Jána Podmanického, Radoslav Ďuroška - starosta obce Ochodnica spoločne s priateľkou, Štefan Belko - starosta obce Korňa spoločne s manželkou a samozrejme nechýbal ani starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou. Starostovia a starostky prišli v tradičných kysuckých krojoch. Prekvapením pre všetkých hostí bola tombola, v ktorej bola možnosť vyhrať 54 cien. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí darovali ceny.

Počas celej noci do tanca hrala hubodná skupina ESO z Truzovky a Muzička spod Grúňa z Vysokej nad Kysucou. Všetci hostia sa bavili až do skorých ranných hodín.

 

Text: Andrea Strížová

Foto: Ľubomíra Strížová