thumb vyrocna schodza hasiciHK2016 09V sobotu 13. februára 2016 sa členovia DHZ Horný Kelčov opäť po roku stretli aby hodnotili svoju ročnú prácu. Na začiatku výročnej schôdze sme si spomenuli na Mgr. Milana Pivku, ktorý nás navždy opustil 08. 03. 2015. Výročnú členskú schôdzu viedla tajomníčka DHZ Horný Kelčov, ktorá v úvode privítala všetkých hostí a samozrejme všetkých zúčastnených členov DHZ Horný Kelčov.

Pozvanie na výročnú členskú schôdzu prijala Mgr. Katarína Jantošová, ktorá zastupovala Mgr. Antona Varechu starostu obce Vysoká nad Kysucou, delegát OV DPO pán Ladislav Fatura, člen OV DPO Ján Mlakyta, zalúžili člen OV DPO – Ladislav Dedič, delegácia družobnej organizácie DHZ Púchov vedená Ing. Michalom Koukalom, delegácia SDH Karolinka vedená Jaroslavom Fridrichom, delegácia DHZ Vysoká nad Kysucou vedená Petrom Dormanom, delegácia DHZ Korňa vedená p. Faturom a delegácia DHZ Makov vedená Lukášom Jandom.

Predseda organizácie Miroslav Ďurčanský predniesol správu za rok 2015. Nechýbalo ani finančné zhodnotenie, ktoré predložil pán Pavol Pavlík pokladník organizácie.

Po diskusií boli odevzdané ocenenia najaktívnejším členom a členkám. Medaile za príkladnú prácu si odniesli Martin Hejda, Michal Hejda, Ondrej Polyák, Ján Krkoška. Stužky za vernosť 10 rokov získal Martin Hejda, Michal Hejda, Mária Kubincová a Matej Pavlica. Stužku za vernosť 20 rokov Anton Ďurčanský a stužku za vernosť 50 rokov Jaroslav Vanek a Milan Vanek. Družstvu žien boli odovzdané diplomy za aktívnu reprezentáciu. Člen OV DPO p. Ján Mlakyta spolu so zaslúžilim členom OV DPO Lackom Dedičom odovzdali 24 odznakov odbornosti HASIČ III. a 10 odznakov odbornosti HASIČ II.

Nechýbala ani pochvala pre družstvo žien a detí od pána starostu aj delegáta OV DPO. Na záver bolo pre hosti a členov pripravené občerstvenie.

 

Text: Andrea Strížová

Foto: Anton Ďurčanský a Ľubomíra Strížová