thumb hasici sutaz2015 01Už tradične v mesiaci august druhá sobota patrí vo Vyšnom Kelčove hasičom, nebolo tomu inak ani tento rok. V sobotu 08.08.2015 o 14:00 bol slávnostne zahájený už osemnásty ročník hasičskej súťaže. Nechýbali ani vzácni hostia starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, veliteľ DHZ Púchov Ing. Michal Koukal a predseda DHZ Bytča p. Gartner.

V úvode sa súťažiacim týmom prihovorila tajomníčka DHZ Horný Kelčov - Bc. Andrea Strížová, ktorá poprosila všetkých zúčastnených o minútu ticha ako spomienku na Mgr. Milana Pivku a Mgr. Máriu Pivkovú. Starosta obce Mgr. Anton Varecha poprial všetkým týmom veľa šťastia a nech vyhrá ten najlepší. Ing. Koukal a p. Gartner poďakovali za pozvanie.

Prvé sa na štart postavilo družstvo dievčat z DHZ Horný Kelčov, ktoré súťažili s výstrojov žien a dosiahli super čas 22:569. Poďakovanie za prípravu družstva patrí trénerke Ľubomíre Strížovej.

Družstvo žien nesklamalo domácich fanúšikov a s výsledným časom 19:220 skončili na druhom mieste. Družstvo mužov sa umiestnilo na 7 mieste. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z toho 3 ženské.

Výsledky zo súťaže:

Kategória muži

1. DHZ Staškov B – 14:690

2. DHZ Staškov A – 14:780

3. DHZ Bytča - 16 :170

Najrýchlejší prúdar PP - DHZ Staškov – Michal Kudláč 14:390

 

Kategória ženy

1. DHZ Púchov – 18:930

2. DHZ Horný Kelčov – 19:220

3. DHZ Bytča – 19:540

Najrýchlejšia prúdarka ĽP - DHZ Horný Kelčov – Ľubomíra Strížová 18:140

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Ľubica Strížová