thumb hasiciHK mdd 2015 14Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí. Hasiči z Horného Kelčova pripravili pre deti ukážku hasičskej techniky, ktorú získali vďaka úspešnej implementácií projektu.

Pre deti boli pripravené aj súťaže vďaka, ktorým mohli získať sladké odmeny. Deťúrence si mohli vyskúšať hasičské oblečenie, prilby, zdravotnícku výbavu, dýchacie prístroje... Každému ročníku boli poskytnuté základné informácie o veciach, ktoré videli a mohli si vyskúšať. V závere deti videli ukážku hasenia požiaru. Členovia DHZ Horný Kelčov si za celé dopoludnie strávené s deťmi vyslúžili úžasný a dlhotrvajúci potlesk.

Text: Andrea Strížová