V minulosti bol v našej obci zaznamenaný i športový vzostup, ktorý predstavoval založenie volejbalového oddielu v 1949.

Jeho zakladateľom a kapitánom bol vysocký dekan Michal Časnocha, ktorý väčšinu zápasov hradil z vlastných prostriedkov. Volejbalové ihrisko sa nachádzalo na Dolnom Kelčove pri ZŠ, kde im v ústrety vyšla p. riaditeľka Hunčíková. Tento šport bol na Kysuciach v tom čase „lastovičkou“. Volejbalové mužstvo hneď vo svojich začiatkoch vyhralo okresnú súťaž a postúpilo do krajskej. V roku 1959 postúpilo z krajského preboru do divízie, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov sa postupu zrieklo a prenechalo ho Čadci. V tom čase vo Vysokej hrávali také mužstvá ako: Martin, Žilina, Púchov, Ružomberok, Považská Bystrica …