thumb tribuna 005Počas vynútenej futbalovej „korona“ prestávky v mesiacoch máj až jún 2020 bola realizovaná rekonštrukcia futbalovej tribúny. Odstránili sa pôvodné už hnilé drevené palisády, ktoré sa nahradili betónovým oporným múrom. Zároveň sa vymenili drevené lavičky za novú nosnú joklovú konštrukciu, na ktorú sa namontovali originálne pohodlné tribúnove sedadlá a vytvorili sa kvôli pohybu dva nové vstupy na tribúnu.

Práce realizovali zamestnanci obce a ruku k dielu formou brigád, priložili i hráči mužstva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Plastové sedačky na tribúnu boli TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou venované sponzorsky.

Ďalšou nevyhnutnou úpravou bol vstup do novej časti budovy TJ Spartak. Keďže starý vstup nespĺňa bezpečnostné požiadavky bol kvôli zvyšujúcemu sa počtu fanúšikov na futbalových stretnutiach vybudovaný takmer nový vstup, ktorý uľahčí fanúšikom prístup k bufetu a sociálnym zariadeniam. Vstup je plánovaný ako bezbariérový a v blízkej budúcnosti bude doplnený i o vstupnú rampu