Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 6/2021 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou537.70 KB21/06/2021, 13:06

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada