Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamUrbariálna obec Makov – Vysoká nad Kysucou, pozemkové spoločenstvo oznamuje všetkým svojim členom, že v dňoch od 4. 9. 2023 do 10. 11. 2023 bude prebiehať vyplácanie dividend zo zisku za r. 2022 v HOTOVOSTI.

Vyplácanie bude prebiehať počas stránkových dní od 8:00 hod. do 12:00 hod. v sídle Urbariálnej obec Makov – Vysoká nad Kysucou, pozemkové spoločenstvo a to Nižný Kelčov č. 565, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Každý člen je povinný so sebou priniesť si platný doklad totožnosti, poprípade splnomocnenie na preberanie dividendy za iného člena spoločenstva.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada