Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc). 

Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa Davies s.r.o. predbežne od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 v prihraničných obciach.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle §6 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo