Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborPredmetom  úpravy  tohto   Dodatku   č. 1  k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 7/2021  o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou je doplnenie:
a) §4 Určenie výšky nájmu, písmeno B) Krátkodobý prenájom o body 11), 12) a 13),
b) §5 Podmienky prenájmu a zapožičania o body 5), 6), 7) a 8).
 
 
 
 
 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo