Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

vlajka prezidentReferendum 2023 sa konalo v sobotu 21. januára 2023 na základe petície občanov, prijatej 24. augusta 2022, pričom prezidentka ho vyhlásila 4. novembra 2022.

 V referende sa mali voliči vyjadriť či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady odpoveďou ÁNO alebo NIE na otázku:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?"

Účasť na Referende 2023 bola 27,25 percenta. Z tých, ktorí na referendum prišli, sa pre zmenu ústavy vyslovilo 97,51 percenta voličov. Keďže však 50-percentné kvórum bolo neprekonané, referendum zostáva neplatné.

Vo Vysokej nad Kysucou sa Referenda 2023, zúčastnilo 849 z celkovo 2 139 zapísaných voličov, čo predstavuje 39,69%.

 

Účasť na Referende 2023 v obci Vysoká nad Kysucou podľa okrskov:

Číslo

Názov volebného okrsku

Počet zapísaných voličov

Počet zúčastnených voličov

%

Odpoveď

ÁNO

%

Odpoveď

NIE

%

Počet neplatných hlasov

                   

1.

Ústredie

1 168

503

43,07

490

97,42

8

2,58

5

2.

Nižný Kelčov

518

169

32,63

164

97,04

3

2,96

2

3.

Vyšný Kelčov

453

179

39,51

177

100

0

0

2

 

 

               
 

OBEC

2 139

849

39,69

831

97,88

11

2,12

9

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo