TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamZ dôvodu zaplnenia II. kazety skládky odpadov a aktuálne prebiehajúcej výstavby III. kazety skládky odpadov na skládke TKO Semeteš u prevádzkovateľa WOOD ENERGY, je obmedzený príjem ostatných odpadov na uloženie do II. kazety skládky odpadov. Prevádzkovateľ v obmedzenom režime, kým sa neotvorí III. kazeta, prijíma na skládku odpadov len zmesový komunálny odpad pod číslom 20 03 01, aby bola zabezpečená základná občianska služba vo forme vývozu komunálneho odpadu.

Z uvedeného vyplýva, že plánovaný zber objemného odpadu (kat. číslo 20 03 07) v dňoch od 13. 10. 2022 – 17. 10. 2022 sa z dôvodu obmedzenia - neuloženia odpadu na skládke RUŠÍ.
O novom – náhradnom termíne zberu objemného odpadu budete v čas informovaní.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo