TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb tfa 2018 anton dorast zeny muzi 040V sobotu 13.10.2018 sa v hasičskom areály vo Vyšnom Kelčov stretlo 55 detských hasičov, 48 dospelých hasičov a 8 hasičských družstiev. Organizátori 3. ročníka Železného hasiča o Putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou si na plecia naložili viac a zorganizovali 1. ročník Detského železného hasiča a XII. ročník Nočnej hasičskej súťaže o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov.

Po slávnostnom nástupe, kde sa detským hasičom prihovoril predseda DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomír Pavlík a hlavný rozhodca súťaže Lukáš Vojvodík sa ako prví malí nadšenci hasičského športu na štart postavili detičky do 7 rokov, kde jednoznačným favoritom boli deti z Veľké Karlovice - Tísňavy, ktoré v tejto kategórií obsadili prvé tri miesta. Ďalšou kategóriou boli deti vo veku 8-11 rokov, kde opať prvé tri miesta obsadili deti z SDH V. Karlovice Tísňavy. Poslednou kategóriou boli deti vo veku 12-14 rokov, kde prvé miesto získala Adelka Mlkvíkova – DHZ Makov, druhé miesto Branislav Činčala – DHZ Horný Kelčov, tretie miesto obsadil Nikolas Mihál – DD Bytča. Deti si z rúk starostu obce Vysoká nad Kysucou prevzali balíček sladkosti a od predsedu DHZ Horný Kelčov medailu. Avšak v závere možno konštatovať, že žiadne z detí neodišlo zo súťaže na prázdno. Za účasť na 1. ročníku Detského železného hasiča získal každý súťažiaci pamätnú medailu, sladkú pozornosť, banán a čapovanú kofolu, ktorú na súťaž venoval starosta obce Makov – Martin Pavlík za čo vyslovujeme veľkú vďaku.

 

Po 10 minútovej prestávke sa opäť pokračovalo ešte vo väčšom nasadení v kategórií mužov bežalo 33 súťažiacich, v kategórií žien 4 súťažiace, v kategórii junior do 18 rokov 10 súťažiacich a dokonca sme mali aj jednu juniorku do 18 rokov. Súťaž začala príhovorom starostu obce Vysoká nad Kysucou – Mgr. Antona Varechu, ktorý vzdal veľký obdiv každému jednému súťažiacemu a poprial im veľa šťastia. Nasledovala podrobná inštruktáž hlavným rozhodcom Lukášom Vojvodíkom. Súťažiaci museli zdolať niekoľko prekážok v trojvrstvovom zásahovom obleku s dýchacím prístrojom na pleciach a to: 2 m bariéru, hammerbox 60x, prenesenie 2x20l kanistrov, schod so záťažou 15x, ťahanie pneumatiky, prevracanie pneumatiky, motanie hadice, tunel. Pre kategóriu ženy platila znížená náročnosť prekážok. V kategórií žien svoje prvenstvo obhájila Evka Vojvodíková z SDH Veľké Karlovice, 2. miesto: Hana Petřeková – SDH Vigantice, 3. Miesto: Ľubomíra Strížová – DHZ Horný Kelčov. V kategórii junior - 1. miesto: Filip a 2. miesto Tomáš obaja s SDH Veľké Karlovice Tísňavy. Najstarším účastníkom súťaže bol člen DHZ Horný Kelčov Ľubomír Doboš, ktorý pripravenú trať zdolal bravúrne, dokonca lepšie ako niektorí z mladších účastníkov súťaže.

 

 

Po vyhodnotení Železného hasiča začala nočná hasičská súťaž o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov, ktorej sa zúčastnilo 8 družstiev z toho 2 ženské. Súťaž prebiehala za úplnej tmy pod vedením Miroslava Ďurčanské, Jakuba Mlkvíka a základňovej rozhodkyne Andrei Strížovej. Družstva si v závere súťaže prevzali poháre od starostu obce Mgr. Antona Varechu, tajomníčky územnej organizácie v Čadci Marty Balošákovej a predsedu DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomíra Pavlíka. V kategórií mužov prvenstvo obhájilo družstvo z DHZ Staškov a v kategórií žien si putovný pohár odniesli ženy z DHZ Konská.

 

Každá s už spomínaných súťaží by neprebehla bez pomoci našich sponzorov a preto veľká vďaka patrí: Obci Vysoká nad Kysucou, starostovi obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antonovi Varechovi, starostovi obce Makov Martinovi Pavlíkovi, Petrovi Adamcovi, Jánovi Šobichovi, Danielovi Lysikovi, Janovi Hazukovi, Milanovi Pavlíkovi, Mirovi a Jožovi Ďurčanským, Rodine Pavelkovej, Spoločnosti LISS – Miroslav Křenek, Alešovi Kubačkovi a Tomášovi Sojkovi.

Najväčšiu zásluhu na celom priebehu majú členovia z DHZ Horný Kelčov. Úprimné poďakovanie od predsedu DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomíra Pavlíka patrí: rozhodcom súťaží na čele s Ľukášom Vojvodíkom s SDH Tísňavy, obsluhe pri alkoholických aj nealkoholických nápojoch, zapisovateľkám výsledkov, zdravotníčke, fotografovi a úplne všetkým členom DHZ Horný Kelčov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu súťaží. Špeciálnu zmienku si zaslúži počet jedál. O nadštandardne zaplnený jedálny lístok sa postaral Michal Hejda s jeho pomocníkmi. Nechýbali halušky, zemiakové placky, fazuľovica, klobása, grilovaný hermelín, kuracie a bravčové steaky.

V závere možno konštatovať, že všetky súťaže prebehli podľa dopredu stanovených pravidiel, všetci účastníci sa zdraví vrátili domov a plní očakávania čo si pre nich členovia DHZ Horný Kelčov pripravia o rok ...

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Anton Ďurčanský, Miroslav Ďurčanský

 

Kuknite krátke video ako vyzerala a náročná bola tohtoročná trať ...

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo