Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb koronV súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID-19 Vám obec Vysoká nad Kysucou na tomto mieste prináša všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie a zvolených postupov ochrany a prevencie. Venujte im náležitú pozornosť!

Aktualizácia 26. 11. 2021 o 05:42 hod.

 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682

Call centrá na www.uvzsr.sk

 

Ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19 nájdete TU 

 

Opatrenia vyplývajúce z COVID AUTOMATU pre každý konkrétny okres nájdete TU

 

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 nájdete TU

 

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR. 

 

pdf10 odporúčaní pri COVID-19297.21 KB20/03/2020, 17:22

pdfČo robiť ak ste chorý333.11 KB20/03/2020, 17:22

pdfOsoby s vyšším rizikom ochorenia331.36 KB20/03/2020, 17:22

pdfPomoc sebe a druhým279.80 KB20/03/2020, 17:22

 

 

 

Dôležité usmernenia:

pdfInformácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)214.92 KB26/11/2021, 05:49

pdfUznesenie Vlády SR č. 695 o vyhlásení núdzového stavu od 25. 11. 2021341.79 KB26/11/2021, 05:42

-------------------------------------------------------- 25. november 2021 -----------------------------------------------------------

pdfUznesenie vlády SR č. 260 zo 14. mája 2021 o ukončení núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020282.96 KB17/05/2021, 08:10

pdfVyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí252.05 KB29/04/2021, 05:32

pdfUznesenie vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021, ktorým vláda opakovane predĺžila núdzový stav363.83 KB29/04/2021, 05:22

Úprava režimu na hraniciach a podmienky karantény

Zmiernenie podmienok používania rúšok a respirátorov

pdfUznesenie vlády SR č. 203 z 16. apríla 2021 - Aktualizácia opatrení núdzového stavu.360.85 KB18/04/2021, 18:23

pdfRozhodnutie ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 o obnovení prezenčnej školskej dochádzky163.24 KB13/04/2021, 05:45

pdfCOVID AUTOMAT pre školy a školské zariadenia430.18 KB13/04/2021, 05:44

pdfVyhláška RUVZ so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto1.08 MB20/03/2021, 07:18

pdfUznesenie Vlády SR č. 160 zo dňa 17. 03. 2021 o opakovanom predĺžení NÚDZOVÉHO STAVU o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20. 03. 2021341.80 KB18/03/2021, 21:06

pdfVýpis z uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Čadca č. 2/2021 z mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady okresu Čadca zo dňa 05. 03. 2021693.55 KB09/03/2021, 19:18

pdfVyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19483.70 KB09/03/2021, 09:12

pdfUznesenie vlády SR k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – sprísnenie COVID-19 opatrení od 03.03.2021340.45 KB01/03/2021, 19:51

pdfUznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na území SR170.32 KB04/01/2021, 09:07

pdfUznesenie Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 o predĺžení NÚDZOVÉHO STAVU na celom ÚZEMÍ SR na obdobie 40 dní302.88 KB30/12/2020, 12:48

Lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. januára. Vláda tesne pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia.  Od soboty 19. decembra až do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5. hodiny bude platiť zákaz vychádzania. Viac TU

pdfRozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu o termíne školských prázdnin456.96 KB15/12/2020, 09:53

pdfOrganizácia činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia 527.65 KB15/12/2020, 09:53

Na Slovensku sa od 21. decembra zatvoria všetky obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Deťom sa zároveň začnú školské prázdniny. Opatrenie má platiť minimálne tri týždne. Viac TU

pdfVestník vlády SR, čiastka 19, čiastka 20 a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o obnovení školského vyučovania455.91 KB07/12/2020, 20:27

pdfZmeny v hygienických opatreniach pri vstupe na územie SR od 8. decembra.249.42 KB09/12/2020, 10:00

pdfPrehľad obcí testovaných v 2. a 3. etape2.28 MB18/11/2020, 08:59

pdfČo robiť po príchode zo zahraničia233.00 KB18/11/2020, 07:47

pdfAktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia, 13. november 2020) 2.13 MB18/11/2020, 07:46

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 188.39 KB12/11/2020, 20:49

pdfUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020201.03 KB23/10/2020, 09:45 

pdfUznesenie vlády SR č. 665 zo dňa 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu286.81 KB21/10/2020, 20:32

pdfAktuálna epidemiologická situácia (16. 10. 2020)2.11 MB19/10/2020, 13:05

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (15. 10. 2020)138.86 KB15/10/2020, 15:34

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška (15. 10. 2020)111.05 KB15/10/2020, 15:32

pdfUznesenie Vlády SR o zákaze zhromažďovania354.74 KB14/10/2020, 07:28

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (1. 10. 2020)100.46 KB01/10/2020, 13:40

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (30. 9. 2020)141.34 KB01/10/2020, 13:39

pdfNariadenie vlády Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19193.74 KB01/10/2020, 13:36

Na základe uznesenia vlády č. 587/2020, vláda SR vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav.

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška (29. 09. 2020)111.43 KB29/09/2020, 19:51

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice (29. 09. 2020)158.11 KB29/09/2020, 19:51

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia (16. 09. 2020)175.69 KB18/09/2020, 14:46

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice (15. 09. 2020)203.65 KB18/09/2020, 14:44

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška123.69 KB15/09/2020, 19:44

pdfOpatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 - organizácia hromadných podujatí170.94 KB12/09/2020, 07:57

pdfOpatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 - hranice - medzinárodná letecká doprava117.11 KB12/09/2020, 07:55

pdfNariadené opatrenia pre zamestnávateľov (sp. zn.: OLP/6911/2020)121.05 KB31/08/2020, 09:57

pdfNariadené opatrenia pri prekročení štátnych hraníc, domácej karanténe a rozšírenie zoznamu rizikový krajín (sp. zn.: OLP/6850/2020)185.43 KB31/08/2020, 09:14

pdfNariadené opatrenia pre všetkých prevádzkovateľov (sp. zn.: OLP/6849/2020)169.70 KB31/08/2020, 09:11

pdfZmena opatrení v povinnosti nosiť ochranné rúška (sp. zn.: OLP/6848/2020)119.71 KB31/08/2020, 09:08

-------------------------------------------------------- 1. september 2020 -----------------------------------------------------------

Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

pdfOznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR od dňa 14. 6. 2020, 00:00 hod.303.99 KB15/06/2020, 06:13

Otváranie škôl pokračuje, rodičia budú môcť poslať do tried aj staršie deti. Viac nájdete TU

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška116.58 KB10/06/2020, 06:38

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény153.54 KB10/06/2020, 06:35

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky159.18 KB10/06/2020, 06:32

Opatrenia sa naďalej uvoľňujú, hranice budú otvorené pre 19 krajín. Viac nájdete TU

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam otvorených hraničných priechodov. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Na každej hranici sú určené priechody, na ktorých je možné prejsť do domácej karantény pod dohľadom eKaranténa.

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika123.22 KB04/06/2020, 06:39

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4. fáza 162.03 KB04/06/2020, 06:36

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška 110.17 KB04/06/2020, 06:32

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev106.41 KB04/06/2020, 06:29

pdfUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov169.99 KB04/06/2020, 06:28

Zmena podmienok vstupu do Českej republiky - cestovanie s návratom do 48 hodín

Poľsko – zavedenie možnosti tranzitu cez územie Poľskej republiky

Špeciálny režim premávania autobusov od 01. júna 2020

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Viac TU

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa otvárajú turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj.96.40 KB27/05/2020, 22:17

pdfRozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania433.93 KB26/05/2020, 13:43

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia110.61 KB26/05/2020, 08:33

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež 108.31 KB26/05/2020, 08:28

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia117.60 KB20/05/2020, 10:00

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k výnimkám z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest107.88 KB20/05/2020, 09:41

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k prevádzkam a zariadeniam146.53 KB20/05/2020, 09:40

pdfRozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020421.74 KB20/05/2020, 09:37

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom140.00 KB20/05/2020, 06:24

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18. 05. 2020 - sumár najdôležitejších zmien nájdete TU

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách

pdfOpatrenie č. OLP/3796/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR o povolení výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášnych obradov vrátane civilných107.84 KB07/05/2020, 20:11

pdfOpatrenie č. OLP/3795/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení špecifikovaných zariadení a definovaní výnimiek127.10 KB07/05/2020, 20:19

pdfOptarenie úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa povinnej štátnej karantény od 01. 05. 2020128.58 KB05/05/2020, 07:22

pdfUsmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport112.45 KB27/04/2020, 09:37

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

pdfRežimové opatrenie Hlavného hygienika SR k uvoľňovaniu opatrení za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom123.36 KB22/04/2020, 14:40

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3354/2020 určené pre štátne orgány a orgány územnej samosprávy163.42 KB21/04/2020, 10:33

pdfRozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti 142.95 KB17/04/2020, 14:06

pdfRozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.192.5 KB08/04/2020, 12:29

pdfRozhodnutie ministra školstva SR o prerušení školskej dochádzky179.31 KB01/04/2020, 20:48

pdfOpatrenie verejného zdravotníctva SR - uzatvorenie preávdzok (režimové opatrenia) od 30. 3. 2020)226.65 KB30/03/2020, 13:53

pdfZrušenie amatérskych futbalových súťaží65.19 KB30/03/2020, 13:51

pdfUznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu 291.36 KB29/03/2020, 07:31

pdfSlovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek535.59 KB25/03/2020, 20:43

pdfUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 18. 3. 2020452.04 KB19/03/2020, 14:38

pdfUznesenie Vlády SR č. 115 zo dňa 18. 3. 2020196.06 KB19/03/2020, 09:28

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18. 3. 2020382.90 KB19/03/2020, 09:14

pdfZmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia133.43 KB18/03/2020, 11:04

pdfSlovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt539.83 KB18/03/2020, 10:55

pdfOdporúčanie pre samosprávy ako postupovať pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy53.86 KB18/03/2020, 10:40

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejnho zdravia182.20 KB16/03/2020, 09:19

pdfRežimové opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.pdf3.73 MB16/03/2020, 09:21

pdfUmiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény344.24 KB16/03/2020, 08:53

pdfObmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávu271.22 KB14/03/2020, 08:56

pdfInformácie od ŽSR, a.s. o obemedzení vlakových spojov241.60 KB14/03/2020, 08:54

pdfPreventívne optatrenie zo strany Stredoslovenskej energetiky, a.s.54.46 KB14/03/2020, 08:33

pdfInformácia o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja300.82 KB12/03/2020, 20:03 

pdfUsmernenie pre pacientov MUDr. Slavomíry MICHNICOVEJ97.54 KB12/03/2020, 09:43

pdfUznesenie vlády č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR31.05 KB12/03/2020, 07:58

pdfUsmernenie hlavného gygienika SR pre verejnosť o karanténe227.45 KB11/03/2020, 19:57

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

pdfInformačný leták o povinnosti hlásenia návratu z rizikových krajín všeobecnému lekárovi116.95 KB10/03/2020, 16:10

pdfRozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz hromadných podujatí1.66 MB10/03/2020, 16:06

pdfRozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa2.74 MB10/03/2020, 16:06

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline a Žilinský samoprávny kraj vydali informácie pre verejnosť v Žilinskom kraji pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia v súvislosti s ochorením COVID-19. Venujte pozornosť priloženým letákom ...

korona 01

 

 

korona 02

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo