TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

V mesiaci október boli pre našich deviatakov usporiadané akcie, ktoré by mali pomôcť žiakom končiacim  školskú dochádzku vybrať si vhodnú profesiu.

Dni voľby povolania- táto akcia bola zameraná na profesijnú orientáciu žiakov.  O možnostiach štúdia a o ich budúcich povolaniach prišla žiakov - deviatakov informovať Mgr. Katarína Buchová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Čadce. Po poučnej prednáške žiaci robili test – diagnostiku profesijných záujmov a predpokladov na štúdium, v ktorom zisťovali, akým smerom sa uberať po skončení ZŠ. Našim žiakom ponúkla cielené poradenstvo pri voľbe povolania.

 

Na Dni voľby povolania nadväzoval Veľtrh informácií, vzdelávania a zamestnanosti v Čadci,  kde žiaci mali možnosť získať  konkrétne informácie o vybraných študijných zameraniach a  stretnúť sa so zástupcami zvolených stredných škôl.

Veríme, že aj s našou pomocou sa Vaše dieťa správne rozhodne o svojej ďalšej životnej ceste!

 

Odporúčame

Mobilná aplikácia

kalendár telocvičňa

Vitajte vo Vysokej nad Kysucou

Tam, kde sa stretáva Turzovská vrchovina s Javorníkmi, nachádza sa Obec Vysoká nad Kysucou, ktorá ako jedna z mála obcí skrýva vo svojom názve rieku, ktorá dala meno celému čarokrásnemu kraju. Obec Vysoká nad Kysucou sa hrdo hlási k svojej takmer 400 ročnej kopaničiarskej tradícií a na jej základoch sa snaží vytvárať vyvíjajúce sa moderné vidiecke prostredie pre svojich obyvateľov...

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo