thumb Banner SODB aktivVážení obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou,

od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. Elektronické samosčítanie obyvateľov sa dá realizovať prostredníctvom mobilu, tabletu alebo počítača.

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Vážení obyvatelia, úpenlivo Vás prosíme aby ste v čo najväčšej miere využili elektronické samosčítanie obyvateľov v uvedenom termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021.