Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

thumb Banner SODB aktivVážení obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou,

od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. Elektronické samosčítanie obyvateľov sa dá realizovať prostredníctvom mobilu, tabletu alebo počítača.

thumb scitanie2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Všetky dôležité informácie o Sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 nájdete priamo na webovej stránke www.scitanie.sk

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním.