Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

thumb ukoncenie scitania2021V obci Vysoká nad Kysucou využilo možnosť elektronického sčítania 90,36% obyvateľov. Elektronické samosčítanie obyvateľov bolo ukončené a ku dňu 31. 3. 2021 sme zaznamenali 2390 sčítaných obyvateľov. Tí občania, ktorí sa nedokázali alebo nestihli sčítať sami, alebo mali iný dôvod, pre ktorý sa nezapojili do elektronického sčítania obyvateľov, môžu využiť pomoc asistentov sčítania, ktorí im so sčítaním pomôžu. 

thumb asistovane scitanieVážení obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou.

Oznamujeme tým obyvateľom, ktorí sa nemohli z akýchkoľvek dôvodov sčítať sami, že asistované sčítanie obyvateľov prebieha v našej obci od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021. V tejto dobe je v našej obci zriadené kontaktné miesto v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva, kde sa môžete asistovane sčítať. Na území obce pôsobia dvaja mobilní asistenti, ktorí navštívia vašu domácnosť po telefonickom dohovore na tel. č. 0918 990 407.

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste si dávali POZOR NA PODVODNÍKOV! Mobilní asistenti sú v prípade obce Vysoká nad Kysucou zamestnancami obce a preukážu sa Vám platným poverením. V prípade akýchkoľvek pochybností okamžite kontaktujte starostu obce na telefónnom čísle 0918 397 074. Viac o dodržaní Vašej bezpečnosti pri asistovanom sčítaní sa dozviete nižšie ...

thumb Banner SODB aktivVážení obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou,

od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. Elektronické samosčítanie obyvateľov sa dá realizovať prostredníctvom mobilu, tabletu alebo počítača.

thumb scitanie2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Všetky dôležité informácie o Sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 nájdete priamo na webovej stránke www.scitanie.sk

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním.