Táto miestna časť obce je pomenovaná podľa rovnomennej osady. V rámci administratívneho členenia obce zahŕňa ďalších sedem osád a samôt roztrúsených po obvode Zlámanej hory 849 m – názov v mapách. Miestni obyvatelia používajú názov Baričákovský vrch. Jej východná časť hraničí s obcou Korňa.

thumb sloncikovci mapa

 

1. Slončíkovci

Je jednou z najväčších osád obce. Rozložená je v doline hornej časti potoka (1.570 m dlhého ľavostranného prítoku Kelčovského potoka) južne pod Zlámanou horou v nadmorskej výške 695-735 m. Od centra Vyšného Kelčova je vzdialená 1,2 km.

Osada, ktorá tu bola už v roku 1826 je v mape označená ako Zbojnitzky so zakreslenými 7-mimi chalupami a v roku 1875 ako Slončici. Pravdepodobne chybou z prepočutia sa v mapách od roku 1957 uvádza názov Slančíkovci.

V osade sa nachádza mohutná lipa s obvodom kmeňa 500 cm, ktorá je po odstránení líp u kostola sv. Matúša (ľavá z nich pri pohľade od kostola mala obvod 498 cm!) pravdepodobne najmohutnejším stromom v katastri obce Vysoká. Jej vek, vzhľadom na skutočnosť, že osada je zobrazená už na prvých vojenských mapách Uhorska z roku 1826, môžeme spokojne odhadnúť na viac ako 250 rokov.

Osadu od susedných osád U Bojdov (500 m západne)oddeľuje sedlo „Na Grúni“ v juhozápadnej rázsoche Zlámanej hory a od osady Poľana (700 m východne) sedlo „Vrchpoľana“ v juhovýchodnej rázsoche Zlámanej hory.

V mape z roku 1875 je v miestach západne od osady, po pravej strane potoka na v svahu Grúňa 741 m, názov samoty Duchlebné, ktorú údajne tvorili dve už dávno zaniknuté chalupy.

 

2. Poľana

Osada na severovýchodnom svahu kóty 775,6 m Poľana, ktorý gravituje k potoku prameniacemu pod osadou a pretekajúcim miestnou časťou Komaníková (pravostranný prítok Kornianky, k.ú. Korňa), v mapách z roku 1875 vyznačený ako Zlomana. Osadu tvorí 5 domov situovaných v nadmorskej výške 705-720 m. Susednými sídlami sú osada Slončíkovci 700 m západne a osada Šamajovci 300 m severovýchodne.

 

3. Šamajovci

Osada je situovaná tak isto ako osada Poľana na severovýchodnom svahu kóty 775,6 m. Domy osady sú postavené v nadmorskej výške 665-680 m. Len 90 m od domov na severnom okraji osady prechádza katastrálna hranica s obcou Korňa – miestna časť Komaníková. Vzhľadom na túto polohu miestni obyvatelia tiež hovorievali tejto osade Komaníková (Do Komaníkovej).

Susedmi sú osada Poľana 300 m juhozápadne a samota Komaníková 200 m vzdušnou čiarou severne, pri potoku Zátoka.

 

4. Komaníková

Je samota s dvoma domami 20 m od katastrálnej hranice s Korňou postavenými pri potoku Zlámaná v n. v. 635 m. Prístup k tejto samote je z len z Korne -Komaníkovej. Južne 200 m vzdušnou čiarou je susednou osada Šamajovci a 250 m severozápadne samota Na jame.

 

5. Na jame

V historickej mape z r. 1824 je osada uvedená ako Janitovja. V mape.cz je uvedený názov Skybíkovia, ktorý v minulosti používali aj miestni obyvatelia (U Skybíkov). V súčasnej turistickej mape Slovenska je názov Matejníkovci. Samota leží na juhovýchod orientovanom svahu Zlámanej hory v nadmorskej výške 700-720 m. Prístupná je len terénnym autom a je vzdialená 2,4 km z Vyšného Kelčova. Susedná osada Slončíkovci je vzdialená 800 m vzdušnou čiarou a 1,2 km po prístupovej ceste.

 

6. Zlámaná

Je jednou z najväčších osád obce.

Historické názvy: Kanonická vizitácia 1798 Zlomena , voj. mapy r. 1824 Vaitkulazi, r. 1875 Maciejnov. Nachádza sa v pomerne širokej na východ orientovanej úžľabine medzi bočnými rázsochami vybiehajúcimi z kóty Lukovice 830 m a Baričákovského vrchu 851 m v nadmorskej výške 740-780 m. Strmé sv svahy Baričákovského vrchu tienia časť osady počas zimného slnovratu tak, že slnko, ktoré je na nízkej orbite, na niektoré domy nezasvieti takmer 2 mesiace.

Potok prameniaci 150 m jz nad osadou je pravostranným prítokom rieky Kornianky, ktorá odvodňuje aj celú miestnu časť Zátoka. Prístup do osady je zo sedla Príslop – 1.600 m.

Susedné samoty sú až na odvrátených svahoch – U Baričákov - 400 m vzdušnou čiarou jjz smerom, na sv svahu Baričákovského vrchu, a Sidorky 670 m vzdušnou čiarou jz smerom na južnom svahu kóty Lukovice 830 m. 750 m pod osadou v smere toku potoka je hranica s k. ú. Korne.

Z lúk nad osadou „Na letníku“ (z smerom) sú za dobrej dohľadnosti vidieť okrem Javorníkov a Turzovskej vrchoviny tiež pohoria Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Oravská Magura aj „celé“ Tatry – Roháče, Vysoké a Belianske. Podľa ústnej povesti, ktorú som počul ešte v roku 1977 od pána Krepša, ktorý to počul ako chlapec od svojej prababky, že našu obec zasiahlo v minulosti také sucho, že sa obyvatelia aj s domácimi zvieratami museli presťahovať k „veľkej vode“ – do údolia Váhu, aby tam prežili obdobie sucha. A celé toto suché obdobie prežil na Zlámanej len jeden starý gazda, vďaka studničke, z ktorej ani v tomto suchom období neprestala vyvierať voda, postačujúca pre neho a jeho kravku.

 

7. U Baričákov

Samota sa nachádza severozápadne od Baričákovského vrchu v nadmorskej výške 780-790 m. Vzhľadom na jej polohu nie je prístupná žiadnym dopravným prostriedkom.

 

8. Sidorky

Samota Sidorky sa nachádza v nadmorskej výške 770 - 780 m n. m. Leží sa na južnom svahu kóty Lukovice vysokej 830 m. Chodník vedúci popri samote, ktorým v minulosti chodievali obyvatelia zo Zlámanej aj od Baričákov do Kelčova je pod touto samotou už nepriechodný.