Sample Imagee-ef-ge-ha-i-je-ka-      objavíme písmenká

el-em-en-o-pe-er-es-  pod oblokom breše pes,

te-u-ve-iks-zet-          objavíme nový svet.

Obec Vysoká nad Kysucou ako zriaďovateľ MŠ Vysoká nad Kysucou vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY, 023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU.

Sample ImageV utorok 31. marca 2009 sa v MŠ Vysoká nad Kysucou uskutočnil Deň otvorených dverí.
Naším cieľom bolo ukázať rodičom ako pomáha predprimárne vzdelávanie dieťaťu a akými spôsobmi rozvíjame u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu oblasť.

Sample ImageKaždoročne sa MŠ Vysoká nad Kysucou zapája do výtvarnej súťaže: "Vesmír očami detí", ktorú organizuje Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. V tomto roku sme odoslali 8 výtvarných  prác detí - Pavlínky Smieškovej, Táničky Dorociakovej, Mateja Hranca, Adama Čerňana a Filipa Jančíka.

Sample ImageMesiac február sa v materskej škole niesol v znamení fašiangových zvykov a tradícií. Ukončením tohto obdobia bol veselý karneval, na ktorom šantili lienky, šašovia, mačičky, zajačiky, motýle, .....
Deti mali veľkú radosť z pekných masiek - škrabošiek, ktoré si zhotovili v MŠ pod vedením svojich učiteliek. Mnohé sa však pýšili maskami, ktoré si priniesli z domu, na ktorých usilovne pracovali so svojimi rodičmi. Odmenené boli všetky deti diplomom a sladkosťou.

Sample ImageV materskej škole vo Vysokej nad Kysucou, sa bude dobre „buvinkať“ deťom v spálni pod novými paplónikmi, na nových vankúšikoch i nových ležadlách. Finančné prostriedky na ich nákup schválilo obecné zastupiteľstvo na svojej schôdzi dňa 24. 10. 2008. Samozrejme k tomu patrí aj nová posteľná bielizeň s rozprávkovým motívom.

Sample ImageNaši milí škôlkari s pomocou svojich rodičov zhotovili v septembri v našej materskej škole krásnu výstavu spojenú so súťažou „O NAJKRAJŠIE STRAŠIDIELKO“. Svoje strašidielka vyzdobili klobúkmi, metličkami, gombíčkami a inými dekoračnými prvkami. Na strašidielko premenili dyňu, cuketu, polienko..... Veru naozaj povolili uzdu svojej fantázii. Najkrajšie výtvory po vyhodnotení budú odmenené.

Sample ImageV utorok 10. 6. 2008 o 10:00 hod. sa uskutočnil slávnostný akt otvorenia nového detského ihriska pri MŠ vo Vysokej nad Kysucou. Škôlkárom a prítomným hosťom sa prihovoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák:
„Už dávno sa potvrdilo, že pre tých najmenších je veľmi dôležité začať prvé kroky mimo svojho domova práve v materskej škôlke. Dieťa si osvojuje a zdokonaľuje mnohé základné veci, prichádza do styku s rovesníkmi a jeho sebavedomie rastie. Jednoduchou hrou sa pripravuje na školské lavice v prvej triede..."

Pred plénu Obecného zastupiteľstva, ktoré sa stretlo na svojej riadnej schôdzi dňa 20. 2. 2007, bola doručená žiadosť Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou o zakúpenie resp. poskytnutie osobného počítača, ktorý by Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou slúžil na vykonávanie potrebnej agendy. Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 1/2007 žiadosť schválilo a poverilo vedenie obce neplnením stanovej úlohy.