thumb_jezko0001Milý ocko, mamička,
deduško aj babička!
Poďte sa so mnou hrať,
veselé jesenné pochúťky pre "niekoho" vyrábať.
Skúsme spolu hádať.

porucha_mVykurovacia sezóna na Kysuciach už akosi tradične končí v mesiaci jún a začína sa v mesiaci september.
Začiatok vykurovania nanešťastie v niektorých prípadoch prináša rôzne problémy a dokonca i vznik  porúch. Porucha na vykurovacom rozvode neobišla ani Materskú školu v ústredí obce. Enormný únik vody z vykurovacieho systému, ktorá sa však nikde „neobjavovala“  bol jasnou predzvesťou, že došlo zrejme k samovoľnému  poškodeniu podzemného vedenia rúr.

Sample Image"Hľaďte, hľaďte, čo sa robí?
Idú víly, motýle i piráti..
Idú princezné, ba aj draky.
Čudný je to sprievod dáky...“
 

...a viete, čo to bolo za sprievod? Náš škôlkársky  karneval.

Sample ImageVtáčik spieva, vetrík veje, čože sa to v škôlke deje?
To si naše detičky, vyspevujú pesničky.
Aj tí veľkí, aj tí malí, všetci pekne zaspievali.
A za každú pesničku, dostali  cukrík aj diplom na pamiatku.

V materskej škole vo Vysokej nad Kysucou sa  v máji uskutočnil 4. ročník  súťaže v speve ľudovej piesne pod názvom: Spievaj, že si spievaj. Deti  sa na súťaž tešili a niektoré sa aj doma pripravovali. Každý sa snažil zaspievať ľudovú pieseň čo najkrajšie a najlepšie.

Sample ImageBzukotala včielka, dnes je slávnosť veľká ....
A skutočne. Veľká slávnosť sa konala v MŠ vo Vysokej nad Kysucou pri príležitosti sviatku našich najmilších - mamičiek i babičiek.Deti pod vedením učiteliek Antónie Žilinčárovej, Evy Friščákovej , Evy Janetkovej, a pani riaditeľky Heleny Fulierovej,s láskou pripravili pre mamičky bohatý program plný básní, piesní, scénok a tančekov. Nie jednej mamičke sa pri pohľade na svoje dieťatko objavila v oku nielen láska ale aj slzička. Deti sa snažili svojím vystúpením ukázať ako ich veľmi ľúbia. Na záver im odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

Sample ImageDeň matiek - v ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.
Dňa 7. 5. 2010 sa zaplnili priestory alokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove mamičkami a babičkami. Deti pod vedením pani učiteľky Marty Stolárikovej pripravili pre ne kytičku piesní, básní, tančekov a samozrejme i hranú scénku. Nechýbal ani darček, ktorí si z lásky pripravili.
Mamičky mali po celý čas úsmev na perách a odmenili ich veľkým potleskom a sladkými odmenami.

Sample ImageRiaditeľstvo materskej školy sa chce i touto cestou poďakovať rodičom detí, ktorí sa zúčastnili brigády na úprave okolia materskej školy. Po rekonštrukcii budovy ostal areál materskej školy neupravený, plný kamenia a po dodávateľskej firme i zbytkov ešte drobného stavebného materiálu. Na podnet rodičov p. Jedinákovej a p. Ježíkovej, Rada rodičovského združenia v spolupráci s Radou školy zorganizovali dňa 13.4. 2010 brigádu.

Sample ImageDňa 10. marca 2010 sa v materskej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Cieľom bolo ukázať rodičom našich detí akými formami a spôsobmi práce rozvíjame osobnosť dieťaťa a to po stránke perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Riaditeľstvo Materskej školy Vysoká nad Kysucou pozýva všetkých rodičov detí predškolského veku na zápis detí do materskej školy na školský rok 2010/2011, ktorý sa uskutoční v dňoch od:

od 15. februára 2009 do 15. marca 2009.