thumb_jesenne_napady_2012_07Do výstavy „Jesenné nápady“, ktorú zorganizovala materská škola v spolupráci s Rodičovským združením sa zapojilo 28 rodičov so svojimi deťmi. Vytvorili množstvo kreatívnych výrobkov, v ktorých uplatnili svoje originálne nápady a tvorivosť. Deti boli  odmenené diplomom a malým darčekom.

V októbri zavítalo do materskej školy Divadlo na Hojdačke zo Žiliny s novou rozprávkou Strašiak Tomáš.   Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami bolo zamerané aj na dopravnú výchovu.
Deti videli bábky takmer v životnej veľkosti. Predstavenie sa im páčilo o čom svedčili ich rozžiarené očká a veselý úsmev počas predstavenia.
thumb_strasiak_tomas_2012_01V októbri zavítalo do materskej školy Divadlo na Hojdačke zo Žiliny s novou rozprávkou Strašiak Tomáš. Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami bolo zamerané aj na dopravnú výchovu. 
Deti videli bábky takmer v životnej veľkosti. Predstavenie sa im páčilo o čom svedčili ich rozžiarené očká a veselý úsmev počas predstavenia.

Aj keď sa jesenné slnko na deti materskej školy zubato usmievalo, nálada pri šarkaniáde v záhrade materskej školy bola výborná.
Deti prevetrali chvosty pestrofarebným šarkanom, ktoré vytvorili spoločne s mamičkami a pani učiteľkami. Všetci mali z aktivity krásny zážitok.
thumb_sarkaniada_2012_02Aj keď sa jesenné slnko na deti materskej školy zubato usmievalo, nálada pri šarkaniáde v záhrade materskej školy bola výborná.
Deti prevetrali chvosty pestrofarebným šarkanom, ktoré vytvorili spoločne s mamičkami a pani učiteľkami. Všetci mali z aktivity krásny zážitok.

Je krásne, keď deti môžu svoje detstvo prežívať bezstarostne a domov sa vrátiť živé a zdravé !
Hoci sú naše deti na vozovke veľmi opatrné a v materskej škole  sa o doprave veľa naučili, nikdy nezaškodí si vedomosti overiť, či vyskúšať na vlastnej koži.
thumb_dopravne_ihrisko2012_05Je krásne, keď deti môžu svoje detstvo prežívať bezstarostne a domov sa vrátiť živé a zdravé !
Hoci sú naše deti na vozovke veľmi opatrné a v materskej škole  sa o doprave veľa naučili, nikdy nezaškodí si vedomosti overiť, či vyskúšať na vlastnej koži.

Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí ...
Medzinárodný deň detí - 1. jún, patrí už tradične našim najmenším.
Aj v tomto roku sme vykúzlili žiarivý úsmev na tvárach detí pri príležitosti ich sviatku.
thumb_mdd2012_10Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí ...Medzinárodný deň detí - 1. jún, patrí už tradične našim najmenším.Aj v tomto roku sme vykúzlili žiarivý úsmev na tvárach detí pri príležitosti ich sviatku.

Vo štvrtok 24. mája 2012 sa v MŠ Vysoká nad Kysucou  uskutočnila súťažná prehliadka  deti  v speve ľudovej piesne.
Detský spev má v našom národe bohatú tradíciu. Prostredníctvom piesní, riekaniek a hudobno-pohybových hier deti odnepamäti vyjadrovali radosť zo života i svoj vzťah k okolitému svetu.
thumb_spievaj2012_05Vo štvrtok 24. mája 2012 sa v MŠ Vysoká nad Kysucou  uskutočnila súťažná prehliadka  deti  v speve ľudovej piesne.Detský spev má v našom národe bohatú tradíciu. Prostredníctvom piesní, riekaniek a hudobno-pohybových hier deti odnepamäti vyjadrovali radosť zo života i svoj vzťah k okolitému svetu.

Najkrajšie a najsilnejšie puto je láska. Má mnoho podôb a jedna z nich je láska k mamičke.
Deti z materskej školy Vyšný Kelčov  pozvali svoje mamičky, babičky ...  na slávnostnú akadémiu pri príležitosti osláv „Dňa matiek“.
thumb_den_matiek_vk_05Najkrajšie a najsilnejšie puto je láska. Má mnoho podôb a jedna z nich je láska k mamičke.Deti z materskej školy Vyšný Kelčov pozvali svoje mamičky, babičky ...  na slávnostnú akadémiu pri príležitosti osláv „Dňa matiek“.

thumb_ms_mraz_02Zamestnanci materskej školy ďakujú starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi a prednostovi OcÚ Ing. Ladislavovi Kubačákovi za pomoc pri riešení havarijnej situácie - zamrznuté potrubie vodovodnej prípojky a tým prerušená dodávka pitnej vody do budovy materskej školy.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Vysoká nad Kysucou za školský rok 2010/2011.

Sample Image