Zvoňte lúčne zvončeky prví, druhí, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí.... touto piesňou začínali deti oslavovať svoj veľký sviatok – MDD.
MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky detí a patrí všetkým bez rozdielu. A hoci bol daždivý, bol krásny, plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej nálady.
thumb_mdd_ms_2013_17Zvoňte lúčne zvončeky prví, druhí, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí.... touto piesňou začínali deti oslavovať svoj veľký sviatok – MDD.
MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky detí a patrí všetkým bez rozdielu. A hoci bol daždivý, bol krásny, plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej nálady.

thumb_spievaj2013_14Už tradične sa pod týmto názvom konala súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní  v Materskej škole vo Vysokej nad Kysucou. Zmyslom celej súťažnej prehliadky, je rozvíjať a podporovať u detí lásku k ľudovej piesni.

„Na svete je jedno srdce zo zlata
a to nosí moja mamka usmiata...
Aj keď sme len deti ešte maličké,
ďakujeme za dar lásky mamičke.“
thumb_den_matiekMS_201301„Na svete je jedno srdce zo zlata
a to nosí moja mamka usmiata...
Aj keď sme len deti ešte maličké,
ďakujeme za dar lásky mamičke.“

Vážení rodičia,
riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, že Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ sa budú vydávať
od pondelka  22. 04. 2013 do 24. 04. 2013 (streda)
osobne do rúk zákonného zástupcu dieťaťa v čase od 12:00 – 15:30 hod.
thumb_deti_duhaVážení rodičia,
riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, že Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ sa budú vydávať od pondelka  22. 04. 2013 do 24. 04. 2013 (streda) osobne do rúk zákonného zástupcu dieťaťa v čase od 12:00 – 15:30 hod.
V pondelok 11. marca 2013, sme privítali v Materskej škole Vysoká nad Kysucou množstvo rodičov i starostu obce Mgr. Antona Varechu, ktorí si prišli pozrieť a vyskúšať život škôlkara.
Deti netrpezlivo očakávali tento veľký deň, keď budú môcť svojim rodičom ukázať, čo v materskej škole počas dňa robia.
thumb_den_otv_dveri_ms2013_05V pondelok 11. marca 2013, sme privítali v Materskej škole Vysoká nad Kysucou množstvo rodičov i starostu obce Mgr. Antona Varechu, ktorí si prišli pozrieť a vyskúšať život škôlkára. Deti netrpezlivo očakávali tento veľký deň, keď budú môcť svojim rodičom ukázať, čo v materskej škole počas dňa robia.

thumb_zimna_slavnost2012_07Vianoce  nám opäť nežne klopú na dvere.  Sú to sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody, obdarovania a darčekov. Aj my v našej materskej škole, sme si pre rodičov pripravili veľký darček, ktorý sme rozbalili na zimnej besiedke - program, ktorým chceli deti potešiť svojich rodičov i blízkych.

Mamička, najkrajšie to slovo,
Daj, Bože, aby navždy bolo!
V pondelok 14. mája 2012 popoludní, privítali deti svoje mamičky (aj ockov) a babičky v materskej škole, pri príležitosti "Dňa matiek".
thumb_den_matiek_ms_03Mamička, najkrajšie to slovo,                                                                         
Daj, Bože, aby navždy bolo!

V pondelok 14. mája 2012 popoludní, privítali deti svoje mamičky (aj ockov) a babičky v materskej škole, pri príležitosti "Dňa matiek".

Dňa  6. decembra 2012 zavítal Mikuláš za zvukov zvončekov aj do MŠ Vysoká nad Kysucou. Deti čakali Mikuláša veselo i vážne, nedočkavo i s rešpektom. Tento rok so snehom  a mrazom.
Len čo sa objavil, napätie opadlo a zazneli krásne pesničky, básničky a sľuby detí.
thumb_mikulasDňa  6. decembra 2012 zavítal Mikuláš za zvukov zvončekov aj do MŠ Vysoká nad Kysucou. Deti čakali Mikuláša veselo i vážne, nedočkavo i s rešpektom. Tento rok so snehom  a mrazom. Len čo sa objavil, napätie opadlo a zazneli krásne pesničky, básničky a sľuby detí.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Vysoká nad Kysucou za školský rok 2011/2012.

Sample Image