Malí folkloristi z Materskej školy Vyšný Kelčov pripravili pre svoje milé mamičky krásny program k ich sviatku.
Mamičky, babičky i tety z detského domova sa prišli pozrieť na svoje ratolesti, čo si pre nich pripravili. Deti potešili svojich drahých folklórnym pásmom: „Už tá jar ide“ a nakoniec im odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.
thumb_den_matiekHK_02Malí folkloristi z Materskej školy Vyšný Kelčov pripravili pre svoje milé mamičky krásny program k ich sviatku. Mamičky, babičky i tety z detského domova sa prišli pozrieť na svoje ratolesti, čo si pre nich pripravili. Deti potešili svojich drahých folklórnym pásmom: „Už tá jar ide“ a nakoniec im odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

thumb_divadieko_hugo_02Deti milujú divadlo a preto je pre nich vždy zážitkom, ak si divadelné predstavenie  môžu pozrieť v  materskej škole. Pútavý príbeh plný zábavy a poučenia "Hugo a jeho sladkosti" bol o tom, ako kamarát Hugo  mal veľmi rád sladkosti.

thumb_nasteva_kniznice_04Prichádza jarné obdobie, ktoré začína mesiacom marec. Práve tento mesiac je známy ako mesiac KNIHY. Naše deti majú ku knihám veľmi blízko, veď si z nich každý deň prečítame peknú rozprávku, či príbeh. Preto sa vybrali navštíviť obecnú knižnicu i deti z materskej školy, aby deti mali predstavu, kde sa nachádza knižnica  a koľko kníh sa v nej ukrýva.

V marci  sa už tradične konala súťažná prehliadka detí v prednese poézie a prózy. Pani učiteľky zodpovedne pripravili 12 súťažiacich v dvoch kategóriách:
1. kategória: deti vo veku od 3 do 5 rokov
2. kategória: deti vo veku 5-6 rokov
thumb_basnicka2014_14V marci  sa už tradične konala súťažná prehliadka detí v prednese poézie a prózy. Pani učiteľky zodpovedne pripravili 12 súťažiacich v dvoch kategóriách:
1. kategória: deti vo veku od 3 do 5 rokov
2. kategória: deti vo veku od 5 do 6 rokov

Milý ocko, mamička,
deduško aj babička!
Poďte sa so mnou hrať,
veselé jesenné nápady so mnou vyrábať.
Stačí jeden z každej rodiny,
strávime pritom spoločne celé hodiny.
Z papiera, handričiek, plodov a či z dreva,
veselý nápad alebo šarkana
so mnou vyrobiť treba.
thumb_vesele_napady2013_06Milý ocko, mamička,deduško aj babička!
Poďte sa so mnou hrať,
veselé jesenné nápady so mnou vyrábať.
Stačí jeden z každej rodiny,
strávime pritom spoločne celé hodiny.
Z papiera, handričiek, plodov a či z dreva, 
veselý nápad alebo šarkana
so mnou vyrobiť treba.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Vysoká nad Kysucou za školský rok 2012/2013.

Sample Image

Šarkan letí, šarkan letí,
za ním chlapci, za ním deti .....
Dňa 11.9. 2013 v záhrade  materskej  školy  lietal nie jeden ale veľa šarkanov.  Deti  z MŠ skúšali, ako šarkany, ktoré si sami  pod vedením svojich učiteliek vyrobili, alebo priniesli z domu, pekne lietajú.
thumb_sarkaniada_ms2013_08Šarkan letí, šarkan letí,
za ním chlapci, za ním deti .....

Dňa 11. 9. 2013 v záhrade  materskej  školy  lietal nie jeden ale veľa šarkanov.  Deti  z MŠ skúšali, ako šarkany, ktoré si sami  pod vedením svojich učiteliek vyrobili, alebo priniesli z domu, pekne lietajú.

Materská škola v spolupráci  s obchodnými zástupcami Prvej stavebnej sporiteľne zorganizovala pre deti výtvarnú súťaž  Kreslíme s lišiakom „Super domček“.
Súťažilo sa v 2 kategóriách:
• 3-5 ročné deti
• 5-6 ročné deti
Do súťaže  bolo prihlásených 45 detských prác.
thumb_kreslime_slisiakom2013_01Materská škola v spolupráci  s obchodnými zástupcami Prvej stavebnej sporiteľne zorganizovala pre deti výtvarnú súťaž  Kreslíme s lišiakom „Super domček“.
Súťažilo sa v 2 kategóriách:
• 3-5 ročné deti
• 5-6 ročné deti
Do súťaže  bolo prihlásených 45 detských prác.

thumb_mdd_mskelcov2013_04Je už dlhoročnou tradíciou, že každoročne 1. jún patrí deťom. Nebolo tomu inak ani tento rok 2013. V alokovanej triede MŠ Vyšný Kelčov ho deti prežívali naozaj „super“. Hry, súťaže, spev, tanec a karneval  sprevádzali detí po celé dopoludnie.