thumb trieda ms hk 09Prázdniny v materskej škole vo Vyšnom Kelčove začali veľkou rekonštrukciou interiéru triedy. Za pomoci šikovných majstrov a kolektívu materskej školy sa podarilo vyspraviť popraskané a opadané časti stien a tiež sokel v triede. Steny zažiarili v nových farbách, natreli sa radiátory a okná skrášlili nové záclony.

Za financovanie materiálu a odbornej práce robotníkov ďakujeme riaditeľstvu ZŠ s MŠ E.A.CERNANA. Vďaka patrí taktiež Obecnému úradu Vysoká nad Kysucou a bratom Antonovi a Bohumilovi Ďurčanským, ktorí nám boli vo všetkých prácach nezištne nápomocní. Nepochybne poďakovanie patrí pani učiteľkám a pani kuchárke za všetok čas a silu venovanú tejto príjemnej zmene.

Vždy sa predsa oplatí obetovať svoj čas pre tých najmenších ,ktorí sa budú v materskej škole cítiť znova o niečo lepšie ...

 

Text a foto: Margita Zelenková