thumb coronavirus.jfifNa základe Opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie na zasadnutí krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26.6.2020, č. j. OU-CA-OKR-2020/004870-037 a vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 sa Obec Vysoká nad Kysucou rozhodla riadiť týmto opatreniami a prijala nasledovné opatrenia:

 

  1. od 29. 6. 2020 sa zatvára Materská škola so základnou školou E. A. Cernana (ZŠ, obe MŠ a ŠKD). Vysvedčenia budú odovzdané žiakom v utorok 30. 6. 2020 podľa harmonogramu, ktorý určí riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
  2. od 29. 6. 2020 sa menia otváracie hodiny Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, vrátane obecnej knižnice, pre verejnosť na dve hodiny denne od 08:00 do 10:00 hod. Vstup do budovy bude možný za zvýšených hygienických opatrení
  3. zakazuje sa konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v obci Vysoká nad Kysucou. Uvedené opatrenia platia do odvolania!

 

pdfOpatrenia prijaté na riešenie mimoriadnej situácie na zasadnutí krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26. 6. 2020, č.j. OU-CA-OKR-2020/004870-037492.61 KB27/06/2020, 10:29