thumb koronV súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID-19 Vám obec Vysoká nad Kysucou na tomto mieste prináša všetky dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie a zvolených postupov ochrany a prevencie. Venujte im náležitú pozornosť!

Aktualizácia 18. 09. 2020 o 14:47 hod.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682

Call centrá na www.uvzsr.sk

 

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 nájdete TU

 

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR. 

 

pdf10 odporúčaní pri COVID-19297.21 KB20/03/2020, 17:22

pdfČo robiť ak ste chorý333.11 KB20/03/2020, 17:22

pdfOsoby s vyšším rizikom ochorenia331.36 KB20/03/2020, 17:22

pdfPomoc sebe a druhým279.80 KB20/03/2020, 17:22

 

 

 

Dôležité usmernenia:

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia (16. 09. 2020)175.69 KB18/09/2020, 14:46

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice (15. 09. 2020)203.65 KB18/09/2020, 14:44

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenia rúška123.69 KB15/09/2020, 19:44

pdfOpatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 - organizácia hromadných podujatí170.94 KB12/09/2020, 07:57

pdfOpatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.09.2020 - hranice - medzinárodná letecká doprava117.11 KB12/09/2020, 07:55

pdfNariadené opatrenia pre zamestnávateľov (sp. zn.: OLP/6911/2020)121.05 KB31/08/2020, 09:57

pdfNariadené opatrenia pri prekročení štátnych hraníc, domácej karanténe a rozšírenie zoznamu rizikový krajín (sp. zn.: OLP/6850/2020)185.43 KB31/08/2020, 09:14

pdfNariadené opatrenia pre všetkých prevádzkovateľov (sp. zn.: OLP/6849/2020)169.70 KB31/08/2020, 09:11

pdfZmena opatrení v povinnosti nosiť ochranné rúška (sp. zn.: OLP/6848/2020)119.71 KB31/08/2020, 09:08

-------------------------------------------------------- 1. september 2020 -----------------------------------------------------------

Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

pdfOznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR od dňa 14. 6. 2020, 00:00 hod.303.99 KB15/06/2020, 06:13

Otváranie škôl pokračuje, rodičia budú môcť poslať do tried aj staršie deti. Viac nájdete TU

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška116.58 KB10/06/2020, 06:38

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény153.54 KB10/06/2020, 06:35

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky159.18 KB10/06/2020, 06:32

Opatrenia sa naďalej uvoľňujú, hranice budú otvorené pre 19 krajín. Viac nájdete TU

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam otvorených hraničných priechodov. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Na každej hranici sú určené priechody, na ktorých je možné prejsť do domácej karantény pod dohľadom eKaranténa.

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika123.22 KB04/06/2020, 06:39

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4. fáza 162.03 KB04/06/2020, 06:36

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška 110.17 KB04/06/2020, 06:32

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev106.41 KB04/06/2020, 06:29

pdfUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov169.99 KB04/06/2020, 06:28

Zmena podmienok vstupu do Českej republiky - cestovanie s návratom do 48 hodín

Poľsko – zavedenie možnosti tranzitu cez územie Poľskej republiky

Špeciálny režim premávania autobusov od 01. júna 2020

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Viac TU

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa otvárajú turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj.96.40 KB27/05/2020, 22:17

pdfRozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania433.93 KB26/05/2020, 13:43

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia110.61 KB26/05/2020, 08:33

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež 108.31 KB26/05/2020, 08:28

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia117.60 KB20/05/2020, 10:00

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k výnimkám z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest107.88 KB20/05/2020, 09:41

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k prevádzkam a zariadeniam146.53 KB20/05/2020, 09:40

pdfRozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020421.74 KB20/05/2020, 09:37

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom140.00 KB20/05/2020, 06:24

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18. 05. 2020 - sumár najdôležitejších zmien nájdete TU

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách

pdfOpatrenie č. OLP/3796/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR o povolení výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášnych obradov vrátane civilných107.84 KB07/05/2020, 20:11

pdfOpatrenie č. OLP/3795/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení špecifikovaných zariadení a definovaní výnimiek127.10 KB07/05/2020, 20:19

pdfOptarenie úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa povinnej štátnej karantény od 01. 05. 2020128.58 KB05/05/2020, 07:22

pdfUsmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. 04. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport112.45 KB27/04/2020, 09:37

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

pdfRežimové opatrenie Hlavného hygienika SR k uvoľňovaniu opatrení za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom123.36 KB22/04/2020, 14:40

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3354/2020 určené pre štátne orgány a orgány územnej samosprávy163.42 KB21/04/2020, 10:33

pdfRozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti 142.95 KB17/04/2020, 14:06

pdfRozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.192.5 KB08/04/2020, 12:29

pdfRozhodnutie ministra školstva SR o prerušení školskej dochádzky179.31 KB01/04/2020, 20:48

pdfOpatrenie verejného zdravotníctva SR - uzatvorenie preávdzok (režimové opatrenia) od 30. 3. 2020)226.65 KB30/03/2020, 13:53

pdfZrušenie amatérskych futbalových súťaží65.19 KB30/03/2020, 13:51

pdfUznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu 291.36 KB29/03/2020, 07:31

pdfSlovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek535.59 KB25/03/2020, 20:43

pdfUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 18. 3. 2020452.04 KB19/03/2020, 14:38

pdfUznesenie Vlády SR č. 115 zo dňa 18. 3. 2020196.06 KB19/03/2020, 09:28

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18. 3. 2020382.90 KB19/03/2020, 09:14

pdfZmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia133.43 KB18/03/2020, 11:04

pdfSlovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt539.83 KB18/03/2020, 10:55

pdfOdporúčanie pre samosprávy ako postupovať pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy53.86 KB18/03/2020, 10:40

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejnho zdravia182.20 KB16/03/2020, 09:19

pdfRežimové opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.pdf3.73 MB16/03/2020, 09:21

pdfUmiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény344.24 KB16/03/2020, 08:53

pdfObmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávu271.22 KB14/03/2020, 08:56

pdfInformácie od ŽSR, a.s. o obemedzení vlakových spojov241.60 KB14/03/2020, 08:54

pdfPreventívne optatrenie zo strany Stredoslovenskej energetiky, a.s.54.46 KB14/03/2020, 08:33

pdfInformácia o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja300.82 KB12/03/2020, 20:03 

pdfUsmernenie pre pacientov MUDr. Slavomíry MICHNICOVEJ97.54 KB12/03/2020, 09:43

pdfUznesenie vlády č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR31.05 KB12/03/2020, 07:58

pdfUsmernenie hlavného gygienika SR pre verejnosť o karanténe227.45 KB11/03/2020, 19:57

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

pdfInformačný leták o povinnosti hlásenia návratu z rizikových krajín všeobecnému lekárovi116.95 KB10/03/2020, 16:10

pdfRozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz hromadných podujatí1.66 MB10/03/2020, 16:06

pdfRozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa2.74 MB10/03/2020, 16:06

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline a Žilinský samoprávny kraj vydali informácie pre verejnosť v Žilinskom kraji pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia v súvislosti s ochorením COVID-19. Venujte pozornosť priloženým letákom ...

korona 01

 

 

korona 02