Zakladateľom a organizátorom prvého športového klubu vo Vysokej nad Kysucou, ktorý bol založený 21. septembra 1933 bol Gašpar Sekerka, ktorý bol dlhoročným vedúcim a hráčom tohoto klubu.
Prvý futbalový zápas bol odohraný ihneď po založení futbalového klubu proti mužstvu z Turzovky, kde Vysočania zvíťazili 1 : 0 gólom práve Gašpara Sekerku.

Futbalový oddiel mal v tom čase veľký nedostatok materiálnych a finančných prostriedkov. Treba vyzdvihnúť elán, obetavosť a nadšenie pre šport vtedajších hráčov, ktorí na zápasy chodili pešo, na bicykloch i v rebrinových konských vozoch. Futbalová výstroj bola zaobstáravaná za peniaze získané z divadelného predstavenia, ktoré hrávali samotní hráči. S hracou plochou v obci boli značné ťažkosti. Vtedajší predstavitelia obce vyšli v ústrety futbalistom a pridelili im pozemok slúžiaci ako ihrisko v priestore, na ktorom je dnes postavený závod ZŤS.

Postupne sa začala zvyšovať úroveň futbalu, športový klub nadviazal družbu s futbalovými mužstvami z Bečvy, Janovíc, Karolínky, Karlovíc, Pržna a Huslenky.

Po úspešných rokoch prevzal v roku 1956 funkciu predsedu Martin Bilík. Vykúpením okolitých pozemkov v centre obce v rokoch 1954 – 1956 sa získala nová plocha na výstavbu futbalového ihriska, na ktorom sa neskoršie v rámci akcie „Z“, za účinnej pomoci bývalého MNV a Jána Chribíka, ktorý vykonával funkciu predsedu, postavila klubovňa so spoločenskou miestnosťou.

Veľký futbalový úspech zaznamenalo mužstvo v roku 1968, kedy pod vedením trénera O. Putka a vedúceho futbalového oddielu V. Žiačika postúpilo do krajskej 1.B triedy. V tom čase bol na vrchole svojej formy vynikajúci vysocký brankár Jozef Čerňan, na ktorého sa chodili pozerať i fanúšikovia z okolitých obcí.
O
d roku 1970 sa každoročne v obci organizuje futbalový turnaj „O putovný pohár TJ“, ktorý od roku 1998 nesie meno akademického maliara Miroslava Cipára, rodáka z Vysokej nad Kysucou.

V súčasnosti futbalový oddiel reprezentujú tri družstvá – mužstvo žiakov (účastník IV. ligy), mužstvo dorastu (V. liga) a mužstvo dospelých (I. trieda).
Popri futbalovom športe sa v roku 1936 dostala do popredia i gymnastika. Vtedy obec reprezentovali dve mužstvá a to A mužstvo a B mužstvo. Vystúpenia sa konali v kinosále u Václava Kučeru. Zisk z týchto podujatí išiel do pokladne športového klubu.

V minulosti bol v našej obci zaznamenaný i ďalší športový vzostup, ktorý predstavoval založenie volejbalového oddielu v 1949, ktorého zakladateľom a kapitánom bol vysocký dekan Michal Časnocha, ktorý väčšinu zápasov hradil z vlastných prostriedkov. Volejbalové ihrisko sa nachádzalo na Dolnom Kelčove pri ZŠ, kde im v ústrety vyšla p. riaditeľka Hunčíková. Tento šport bol na Kysuciach v tom čase „lastovičkou“. Volejbalové mužstvo hneď vo svojích začiatkoch vyhralo okresnú súťaž a postúpilo do krajskej. V roku 1959 postúpilo z krajského preboru do divízie, avšak pre nedostatok finančných prostiedkov sa postupu zrieklo a prenechalo ho Čadci. V tom čase vo Vysokej hrávali také mužstvá ako: Martin, Žilina, Púchov, Ružomberok, Považská Bystrica …

V roku 1960 bol v našej obci založený lyžiarsky oddiel pod vedením Jozefa Meheša, z ktorého vyrástli výborní lyžiari, ktorí reprezentovali obec  na majstrovstvách Slovenska i republiky. Veľký úspech dosiahol i samotný zakladateľ Jozef Meheš, ktorý sa stal viacnásobným majstrom Slovenska v malorážnom biatlone v kategórii mužov nad 50 rokov. V 80 – tych rokoch bol p. Machciníkom pri ZŠ založený lyžiarsky oddiel žiakov.

Nie najhoršiu tradíciu mal v obci šachový a stolnotenisový oddiel, ktorý hrával v okresnej súťaži.

V 70 – tych rokoch bol v telovýchovnej jednote založený turistický oddiel, ktorý pod vedením A. Opiala dosahuje mimoriadne výsledky i v súčasnosti.
Aktívni obyvatelia v športe boli i v  časti obce Horný Kelčov, kde boli športovci organizovaní v TJ Beskyd.