Samostatných roľníkov, ktorí súkromne hospodárili a boli ekonomicky nezávislí, sa po roku 1948 výrazne dotkla realizácia politiky tzv. socializácie dediny. Proces kolektívizácie – združovania samostných roľníkov do poľnohospodárskych družstiev – sa uskutočnňoval v dvoch časových etapách. Jednotné roľnícke družstvo JRD založili vo Vysokej nad Kysucou v I. etape v r. 1952 v časti Nižný Kelčov.

Chov dobytka bol po vzniku JRD umiestnený v hospodárskych budovách v Jedľovníku. V r. 1955 JRD obhospodarovalo len 7 ha pôdy.
V r. 1963 vznikol štátny majetok so sídlom v Čadci, ktorý preberá spravovanie majetku 15-tich JRD v okrese Čadca, medzi nimi aj Vysoká nad Kysucou. Štátny majetok vo Vysokej nad Kysucou spravoval farmy v Makove a Turzovke. Do konca II. etapy 1983 patrila do štátneho sektoru takmer celá plocha poľnohospodýrskej pôdy v obci, teda 1292,5 ha.

V októbri 1995 vstúpila do nájmu časti štátneho majetku Čadca, hospodárstva Vysoká nad Kysucou, Makov a Turzovka, spoločnosť K – TEN Company s. r. o. so sídlom v Žiline. V marci 1997 túto časť sprivatizovala. Agrofarma hospodári na výmere približne 2 700 hektárov poľnohospodárskej pôdy a to v piatich obciach. Vo Vysokej nad Kysucou na výmere približne 900 hektárov.