V roku 1946 bol v obci založený prvý závod a už od roku 1947 začal jeho prvý majiteľ Róbert Slezák vyrábať školský nábytok. Po znárodnení roku 1948 prešiel závod pod národnú správu n. p. Kovona Karviná a neskôr v r. 1955 bol pričlenený do n. p. Nový domov Spišská Nová Ves. V tomto období zaznamenala výroba značný rast objemu i kvality. V roku 1980 závod prebrala Drevoindrustria Žilina. Bola zrušená výroba zárubní a začali sa vyrábať nové výrobky pre ZŤS Dubnica nad Váhom

Pri plnej výrobe priemyselných výrobkov pre ZŤS Dubnica a výrobe nábytku, bolo v závode zamestnaných 507 pracovníkov. Do roku 1990 bol závod vo Vysokej nad Kysucou prakticky monopolným výrobcom školského nábytu v ČSFR.  Po vyhlásení konverzie zbrojárskeho priemyslu sa časť primyselnej výroby zrušila a časť sa presunula do ZŤS Dubnica. Následkom týchto zmien sa počet zamestnancov zredukoval.