Fotografie vznikli počas zisťovania príčiny nefunkčnosti hasičskej sirény v sobotu 15. 5. 2010 ... 
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image