Fotografie vyhotovené 14. 4. 2009 (Pôvodný stav) 
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image

 Sample Image

 
 Fotografie vyhotovené 20. 4. 2009 (Lešenie)
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image