Dňa 1. novembra 2016 sme si na pohrebiskách v našej obci pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Zapálením sviečky a tichou spomienkou na blízkych sme sa aspoň nachvíľu zastavili a ponorili do tichej krásy mihotajúcich sa svetielok a zaspomínali na čas, kedy tí, ktorí ostali žiť iba v našich spomienkach boli ešte medzi nami ...