Dňa 1. novembra 2014 sme si i na pohrebiskách v našej obci pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Zapálením sviečky a tichou spomienkou na blízkych sme sa aspoň nachvíľu zastavili a ponorili do tichej krásy mihotajúcich sa svetielok. 

Pohrebisko vo Vyšnom Kelčove 1. 11. 2014
Autor fotografií: Ing. Ján Lisko