Dňa 1. novembra 2013 sme si i na pohrebiskách v našej obci pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Pohrebiská sa vďaka množstvu mihotajúcich sa svetiel zmenili na miesta pokoja, rozímania a spomienky na svojich blízkych.

Pohrebisko v ústredí obce 1. 11. 2013

 
Pohrebisko vo Vyšnom Kelčove 1. 11. 2013