Dňa 21. novembra 2012 bolo slávnostne otvorené nové dopravné ihrisko pri ZŠ E. A. Cernana.