Stavanie vianočného stromčeka pri Kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove. Autorom fotografií je pán Anton Ďurčanský.