Dňa 1. novembra 2016 sme si na pohrebiskách v našej obci pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Zapálením sviečky a tichou spomienkou na blízkych sme sa aspoň nachvíľu zastavili a ponorili do tichej krásy mihotajúcich sa svetielok a zaspomínali na čas, kedy tí, ktorí ostali žiť iba v našich spomienkach boli ešte medzi nami ...

Hasičský zásah členov DHZ Vysoká nad Kysucou (7 členov) a DHZ Horný Kelčov (4 členovia) počas požiaru lesa 22. 06. 2016 na Živčákovej. Výjazd o 12:25 hod., príchod o 18:00 hod.

Dňa 1. novembra 2014 sme si i na pohrebiskách v našej obci pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Zapálením sviečky a tichou spomienkou na blízkych sme sa aspoň nachvíľu zastavili a ponorili do tichej krásy mihotajúcich sa svetielok. 

Dňa 1. novembra 2013 sme si i na pohrebiskách v našej obci pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Pohrebiská sa vďaka množstvu mihotajúcich sa svetiel zmenili na miesta pokoja, rozímania a spomienky na svojich blízkych.

Dňa 21. novembra 2012 bolo slávnostne otvorené nové dopravné ihrisko pri ZŠ E. A. Cernana. 

Fotogaléria, v ktorej Vám prinášame "snehové" výtvory v rámci súťaže Vysocká snehová rozprávka 2012.

Fotografie vyhotovené rôznymi autormi zachytávajúce pohľady na Obec Vysoká nad Kysucou počas počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dôsledku hustého sneženia v dňoch od 16. do 20. februára 2012.

Stavanie vianočného stromčeka pri Kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove. Autorom fotografií je pán Anton Ďurčanský.