Fotografie z turisticko-poznávacieho výletu - Rozlúčka s prázdninami do Veľkej Fatry vyhotovil pán Mgr. Vladimír Pekár.