Podujatie, ktoré dňa 25. 6. 2011 usporiadali členovia DHZ Horný Kelčov.