Fotografie z turistickej akcie "Na najvyšší vrch Maďarska a Divínske lazy". Autorom fotografií je pán Ján Chromík.