Fotografie z obrátky 43. ročníka Kysuckého maratónu, ktorý sa bežal 24. júna 2017.

Kompletná fotogaléria turistického Non-stop pochodu Cesta na mesiac, konaného v dňoch 2. júna 2016 až 25. júna 2016.

Pálenie "Jánskej" vatry, ktoré dňa 21. 6. 2014 usporiadali členovia DHZ Horný Kelčov. Fotografie dodal Anton Ďurčanský.

Turisticko - poznávací výlet na Donovaly. Autorom fotografií je Lukáš Kubinec.

Fotografie z turisticko-poznávacieho výletu - Rozlúčka s prázdninami do Veľkej Fatry vyhotovil pán Mgr. Vladimír Pekár.

Podujatie, ktoré dňa 25. 6. 2011 usporiadali členovia DHZ Horný Kelčov.

Fotografie z turistickej akcie "Na najvyšší vrch Maďarska a Divínske lazy". Autorom fotografií je pán Ján Chromík.