Letecké fotografie obce vyhotovené 3. augusta 2013. Letecké fotografovanie realizovala spoločnosť CBS s.r.o.